L’Escola

CEIP Lanaspa Giralt

La nostra escola està al Carrer Pantà nº 10 de Terrassa.Pots visitar la web oficial de l’escola a la següent adreça: http://blocs.xtec.cat/ceiplanaspagiralt/

A partir de març de 2017 qualsevol pagament de l’escola (materials, sortides i altres) es podran pagar al nou nº de compte bancari (BBVA) :
 
ES72 0182 8104 5102 0208 1598
L’antic compte bancari continuarà operatiu fins al final de curs 2016-2017.