Consell Escolar

El consell escolar está format per personal de la escola, de l’administració pública i per mares i pares que ens representen i defensen els interessos de la Ampa.

Els pares pel nou curs 2020-2021  són: Natàlia Gómez, Núria Morer, Agata Avalo, Anna Mundet, Sregio Hernández i  Ferriol López.

Podeu contactar amb ells al correu electrònic:info@ampalanaspa.cat