Consell Escolar

El consell escolar está format per personal de la escola, de l’administració pública i per mares i pares que ens representen i defensen els interessos de la Ampa.

Els pares pel nou curs 2016-2017 són: Silvia Tarrés, David Villarubia, Mar Pujals, Natàlia Sanz i Ferriol López.

Podeu contactar amb ells al correu electrònic: c.escolar@ampalanaspa.cat