Comissió de la Revista

La comissió de la Revista. Amb l’edició de 3 números l’any, l’objectiu és aconseguir una revista de tots. Això vol dir que començant pels pares i mares i acabant per tots els nens i nenes, passant pels mestres i altres persones vinculades a l’escola (personal no docent, organitzadors i monitors d’activitats escolars i extra-escolars…) tothom participa en la seva confecció per tal de sentir-s’hi identificat i representat en les històries que s’hi presenten. Totes les aportacions són plenes d’il·lusió; fotografies, dibuixos, articles, reportatges, passatemps… Amb la col·laboració de tothom la revista “Lanaspa diu diu” és un petit document ben viu de la història de la nostra escola.

Cap de la comissió, Piedad i Marta revista@ampalanaspa.cat