Comissió de Cultura

La Comissió de Cultura. A través d’un fil conductor o tema central que tan proposa l’escola com l’AMPA, intenta organitzar trimestralment, xerrades, col·loquis, sortides culturals a museus, berenars amb ponents, debats, etc. destinats a donar informació sobre temes pedagògics i socials que interessin a tothom. També organitza la “coral Poliafònica” de pares i mares pel concert de Nadal.

La comissió esta formada per Mireia, Núria, Elisa i Sibel,  cultura@ampalanaspa.cat

Aquesta comissió, com cada curs, necessitem idees, aportacions i participació de tots vosaltres, pares, mares i mestres, per tal de que la Comissió pugui portar a terme activitats culturals que siguin d’interès per tots vosaltres.

D’entrada hem pensat en buscar un centre d’interès, una motivació que aplegui les activitats que es desenvolupin des de la Comissió.

En relació a aquest centre d’interès es proposa:

Organitzar una xerrada / conferència cada trimestre.

Muntar alguna sortida de tipus cultural, adreçada sobretot a les famílies (que tingui algun interès arquitectònic, natural, museístic, musical, artístic…). Podem compartir l’organització amb alguna sortida que es proposi des de la Comissió d’Esbarjo.

Organitzar els “berenars culturals”: Un convidat ens pot proposar un tema per compartir, aportant la seva experiència, les seves habilitats, … o els seus neguits. No cal que sigui ningú especial,…un pare, mare, familiar o mestre o conegut de l’escola segur que ens pot explicar alguna cosa interessant,… a ritme de berenar!

També organitzem la CORAL POLIAFÒNICA de mares i pares de l’Escola, on sereu molt ben rebuts (no es necessita ser “un tenor” per participar-hi…).

…. I totes aquelles activitats que volgueu proposar o aportar (actes complementaris que es facin a la ciutat, cursets / escola de pares / …).

Com podem participar:

D’entrada, mirant d’assistir en la mesura de les vostres possibilitats, a les activitats que s’aniran organitzant. Com més serem més riurem !!

Podeu proposar tota mena d’idees, temes, debats, sortides… que siguin del vostre interès per anar-les valorant. En funció de les demandes que tinguem, podrem buscar alguna activitat relacionada.

Podeu pensar algun centre d’interès que pugui aportar coherència a les activitats que es portin a terme.

Podeu enviar les vostres propostes a l’adreça de correu de la comissió.

MOLTES GRÀCIES PER LES VOSTRES APORTACIONS !!