Comissió d’Esbarjo

La Comissió d’Esbarjo s’ocupa d’organitzar sortides, excursions, festes, etc. que es fan fora de l´activitat i l’horari docent del centre. L’objectiu és que  tota la comunitat es conegui millor i convisqui en un marc lúdic-festiu.

Cap de la Comissió, Albert Falguera  i Josep Maria Muñoz esbarjo@ampalanaspa.cat

Anuncis