Comissió de Menjador

OÉs la comissió que vetlla perquè els nostres fills i filles en el marc de convivència del menjador de l’escola, adquireixin tots aquells hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut, alhora que se’ls hi cobreixin les necessitats nutritives.

La comissió esta formada per Montse Llonch i Gaëlle Geffard:  menjador@ampalanaspa.cat

Que fem?

  • Rebre i atendre totes les propostes, queixes i suggeriments de les mares i pares, referent al funcionament del menjador.
  • Seguir de prop el dia a dia del menjador per ajudar a resoldre les incidències.
  • Fer arribar a la Comissió de Menjador del Consell Escolar del Centre, a traves de la nostra representant, totes aquelles propostes de millora i temes que cal resoldre. 

La comissió de menjador del Consell Escolar, és l’encarregada de supervisar i coordinar el servei de menjador en tot els temes d’alimentació, educatius i d’organització

  • Es troba un cop al trimestre i sempre i quan hi hagi algun assumpte a tractar urgent. 

Està formada per: la direcció del centre, 1 mestra (actualment és la Mònica, mestre de música) 1 representant de l’empresa que gestiona el menjador (actualment és l’empresa Sersh Food Educa), la coordinadora del menjador i un representant dels pares/mares del Consell Escolar.

Quina empresa gestiona el menjador?

Pel curs 2017-2018 l’empresa és Sersh food Educa, per qualsevol dubte:

Ara la nova Coordinadora és:CRISTINA

Mail: menjador.lanaspa-giralt@grupserhs.com

Mòbil: 678.678.499

L’horari de les oficines per l’atenció a les famílies és de 08:30h a 14h i de 15h a 17:30h de dilluns a dijous i els divendres de 08h a 15h. Les oficines estan situades a: C/ Aurora,5 08221 Terrassa Tel. OFICINA: 93 854 48 02

CONSULTA DEL MENÚ AL WEB:
A través de la pàgina  www.serhsfoodeduca.com es pot accedir a la consulta del
menú: A l’apartat “accés a la zona privada” i s’ha d’introduir el següent codi
corresponent al seu centre escolar: 20111250546

Que val el menú i que puc fer per treure un tiquet esporàdic?

PREU SERVEI DE MENJADOR CURS 2017/18:
Usuari fix: 5,95€
Usuari esporàdic: 6,25€
Descompte absència justificada: 2,38€

SERVEI DE VENDA DE TIQUETS:
En el cas que el vostre fill/a, no faci ús continuat del servei de menjador, és OBLIGATORI
deixar un tiquet a la bústia del menjador abans de les 10h del matí del dia que es vol fer
ús. En cas de NO deixar aquest tiquet a la bústia, el nen o nena NO PODRÀ BENEFICIARSE DEL SERVEI.
La compra de tiquets es pot fer de tres maneres diferents:
1) COMPRA DE TIQUETS DIRECTAMENT A “L’OFICINA”:
En efectiu i en horari de: 08:30 a 12h dilluns-dimecres-divendres i de 15h a 17h
dimarts-dijous.
2) COMPRA DE TIQUETS ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “LA CAIXA DE PENSIONS”:
El Caixer ha de disposar de teclat amb lletres o ser SERVICAIXA. No pot ser caixer amb
teclat només numèric. El codi de l’entitat és: 0500569 SERHS FOOD AREA, S.L.

3) COMPRA DE TIQUETS ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DEL BBVA:
El CODI EMISSOR de Lanaspa és: 59803825

Circular pel curs 2017-2018:

INFORMACIÓ A