Comissió de Menjador

La comissió està formada pel Sergio Hernández i la Gaëlle Geffard. Hi participa també el Wuisty Muñoz, president de l’AFA.

Com contactar amb nosaltres ?

Email de la comissió menjador : menjador@ampalanaspa.cat

Què fem?

  • Rebre i atendre totes les propostes, queixes i preguntes de les mares i pares, referents al funcionament del menjador.
  • Seguir el dia a dia del menjador per ajudar a resoldre les incidències. La comisió fa visites del menjador de manera periòdica.
  • Fer arribar a la Comissió de Menjador del Consell Escolar del Centre totes aquelles propostes de millora i temes que cal resoldre. La comissió de menjador del Consell Escolar, és l’encarregada de supervisar i coordinar el servei de menjador en tot els temes d’alimentació, educatius i d’organització. Es troba periòdicament i sempre i quan hi hagi algun assumpte a tractar urgent. Està formada per: la direcció del centre, un representant de l’empresa que gestiona el menjador (Serhs Food Educa), la coordinadora del menjador i un representant dels pares/mares del Consell Escolar.
  • Participar a la comissió Menjador de la Pepeta :  Plataforma que treballa per la millora de l’Escola Pública de Terrassa agrupant les AFAs de les escoles públiques de Terrassa. La Pepeta ens permet tenir un paper important a l’hora de parlar amb l’ajuntament i l’empresa gestora del menjador. Actualment es treballa en definir un conjunt de criteris a verificar durant les visites dels menjadors i que siguin comuns a totes les Ara i a la millora del funcionament del servei. La Pepeta defensa que el servei de menjador “no ha de ser gestionat com un servei, sinó que ha de ser part integrant i plena de les resta de la jornada i projecte educatiu del centre.” I apunta que això només es pot aconseguir amb una gestió directa, amb personal propi i menús equilibrats, saludables i amb aliments de proximitat.”
  • Participar a la comissió municipal de Menjador : Sergio participa aquest any en aquesta comissió. Actualment s’està treballant en els proxims plecs per la futura licitació del servei.

Quina empresa gestiona el menjador?

Desde setembre 2016 i fins al Juny 2021 , l’empresa que gestiona el menjador es SERHS FOOD EDUCA. L’ajuntament li va adjudicar el servei escolar de tots el centres infantils i de primària de Terrassa.

La Coordinadora del menjador de LANASPA és la Trini.

Si teniu alguna pregunta, dubte o queixa, la podeu enviar per email menjador.lanaspa-giralt@grupserhs.com o per tlf : 678.678.499

Comunicació amb les families :

P3 : a la porta de la classe, informe diari de si el / la nen/a ha menjat (res, meitat o tot i si ha repetit) i ha fet migdiada.

P4 i P5 : informe semanal (grup whatsapp de cada curs)

Reste dels curs : informe trimestral.

Per qualsevol dubte o pregunta sobre com menja el vostre fill/a no dubteu a consultar-ho amb la coordinadora per mail o per tlf : menjador.lanaspa-giralt@grupserhs.com  – 678.678.499

Informació sobre el servei :

Per fer ús del servei, cal donarse de alta a la pàgina web de Serhs Food : https://iara.serhsfoodeduca.com/padres/alta.cfm

El codi de LANASPA es 50546

PREUS CURS 2020-21
Usuari fixe: 6,07€
Usuari esporàdic: 6,37€

Visites i reunions de la ccomissió de menjador del curs 2020-2021.

  • Visites :

01-10-2020 : Visita AFA menjador 01-10-20

12-02-2021 : Visita menjador 12-02-21

  • Reunions :

27.10.2020 :  Reunió comissió menjador, direcció escola, Serhs Resum