Comissió reivindicacions

Es un comissió, creada el curs 2017-2018 per tal de poder fer un seguiment mñes detallat de les coses que resten pendents.

El cap de la comissió Joan Cano